Fagrådet

 

 

Bransjeforeningen har opprettet et Fagråd med en representant m/personlig vara fra hver distriktsforening. Fagrådet møtes to ganger årlig.
 
Fagrådet har også som en viktig oppgave å være et faglig bindeledd mellom bedriftene i distriktsforeningene og sekretariatet i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Det innebærer bl.a. å informere om hva som diskuteres lokalt, rapportere om behov for kompetanseutvikling, kurstilbud og andre faglige problemstillinger. I tillegg kommer Fagrådet med innspill til tema for våre ulike konferanser mv.
 
 
Fagrådet består av følgende medlemmer:
 

Distriktsforening Øst:

Therese Sæberg,  ts@orbitarena.no
vara: Bjørn Martin Haug, Norasonde ASbjorn.haug@norasonde.no
 

Distriktsforening Innlandet:

Eli Vindorum Sveen, Hapro, elivs@hapro.no

vara:  Sigrid Grude Amb, Providor AS sigrid@providor.no

 

Distriktsforening Sør:

Olav Moen, Seljord Personal AS, olav.moen@seljordpersonal.no
vara: Trine Brox, Nopro AS, trb@nopro.no
 

Distriktsforening Vest:

Wenche Iren Warberg, A2G AS,  wenche.iren.warberg@A2G.no
vara: Svein Inge Henjum, Sogneprodukter AS sveini@sopro.no 

 

Distriktsforening Nordvest:                                                      

Heming Sand, Brisk AS,  heming.sand@brisk.no 
vara: Kjetil Røttereng, Stavne Gård,  kjetil.rottereng@trondheim.kommune.no
 

Distriktsforening Nordland:                                                      

Edel-Annie Knutzen, Lofoten Industri AS, eak@lofoten-industri.no                          
vara: Sigrunn Lomahaug Risøy, Rana Produkter AS, sigrunn@ranaprodukter.no
 
 

Distriktsforening Nord:

Geir-Wiggo Meltzer, Inko Industri- og Kompetansesenter AS, geir.viggo.meltzer@inkoas.no

vara: Randi Bellika, Aksis Arbeid og Kompetanse AS, randi.bellika@aksis.no

 

 

 

 

 

Del med andre
Tilknyttet: